Neem afscheid in alle rust

Uitvaartzorg Lenaerts heeft twee rouwcentra: in Sint-Pauwels en in De Klinge. De overledene halen we thuis, in het ziekenhuis of in het rusthuis op en brengen we naar het rouwcentrum het dichtst in de buurt van de nabestaanden.

De overledene baren we op in de begroetingskamer die baadt in een serene sfeer.

De momenten voor een laatste begroeting kiezen we samen met de familie van de overledene.

Rouwcentrum Sint-Pauwels

Adres: Zandstraat 176 te 9170 St-Pauwels
Telefoon: 03 779 85 60

Rouwcentrum De Klinge

Adres: Kieldrechtstraat 16 te 9170 De Klinge
Telefoon: 03 707 00 10

Alleen op afspraak

Hebt u graag een laatste begroetingsmoment in een serene sfeer? Dan organiseren we dit voor u volledig privé en op een tijdstip dat voor u en uw familie het beste uitkomt.

Publiek begroetingsmoment

Kiest u voor een open begroetingsmoment, dan vermelden we de uren op de rouwbrief.

Kies de gepaste sfeer

Onze begroetingskamers baden in een sfeer van rust. Muziek maakt het geheel compleet en kan ook door u zelf worden gekozen.

Wilt u een laatste groet brengen?

Uit respect voor de families zijn onze rouwcentra enkel te bezoeken op afspraak.
Zijn er publieke begroetingsmomenten, dan vindt u de juiste tijdstippen op de rouwbrief.